Syötteiden lukemista

Seuraavaksi voisimme perehtyä syötteiden lukemiseen. Miten saadaan luettua näppäimistöltä pelaajan kirjoittama teksti?

Tapahtumankäsittelijän rekisteröiminen

Jos halutaan lukea mitä tahansa näppäimenpainalluksia, meidän on rekisteröitävä tapahtumankäsittelijä näppäimistölle. Se tapahtuu create()-funktiossa näin:

this.input.keyboard.on("keydown", keyPress)

Tämä ohjaa kaikki näppäimenpainallukset (keydown) käsittelijäfunktiolle keyPress(). Se meidän täytyy määritellä itse. Hyvä ensimmäinen vaihe on luoda tapahtumankäsittelijä, joka näyttää tapahtumat konsolissa, jotta näemme, millaista dataa tapahtumankäsittelijälle tulee.

function keyPress(event) {
  console.log(event)
}

Nyt kun käynnistämme pelin ja kirjoitamme jotain tekstiä, konsoli näyttää tältä:

Näppäimistötapahtumia lokissa

Tästä näemme, että haluamamme yksityiskohta eli se, mitä näppäintä on painettu, löytyy event-objektin attribuutista key. Nyt voimme lähteä kehittelemään pelin tarvitsemaa toiminnallisuutta, eli mahdollisuuksia kirjoittaa sanoja. Koska muuttujaa kutsutaan erikseen jokaisella näppäimenpainalluksella, meidän on tallennettava kertyvä sana johonkin funktion ulkopuoliseen muuttujaan.

Muut kuin kirjaimet

Kuinka tapahtumankäsittelijä reagoi muihin kuin kirjaimiin? Kokeilemalla selviää, että esimerkiksi Esc-napin painallus näkyy koodilla Escape, shiftistä tulee Shift ja niin edelleen. Tästä voi olla hyötyä jatkossa, mutta toistaiseksi emme halua välittää näistä. Yksinkertainen ratkaisu on ohittaa kaikki tapaukset, joissa event.key on pidempi kuin yhden merkin mittainen:

if (event.key.length === 1) kirjoitus += event.key

Sanan tuhoaminen

Tavoitteena oli siis saada tuhottua sana ruudulta kirjoittamalla se. Verrataan siis ruudulla putoavaa sanaa kirjoitettuun tekstiin ja jos ne vastaavat toisiaan, tuhotaan sana. Tuhoamiseen voidaan tässä käyttää Phaserin kaikilla peliobjektilla olevaa destroy()-metodia.

Tämän hetkinen koko pelikoodi näyttää tältä:

var config = {
  type: Phaser.AUTO,
  width: 800,
  height: 600,
  scene: {
    preload: preload,
    create: create,
    update: update
  }
}

var game = new Phaser.Game(config)

var sana = null
var kirjoitus = ""

function preload() {
  this.load.image("tausta", "assets/tausta.jpg")
  this.load.bitmapFont("desyrel", "assets/desyrel.png", "assets/desyrel.xml")
}

function create() {
  this.add.image(400, 300, "tausta")
  sana = this.add.bitmapText(300, 0, "desyrel", "")
  sana.text = "heippa"

  this.input.keyboard.on("keydown", keyPress)
}

function update() {
  sana.y += 1
}

function keyPress(event) {
  if (event.key.length === 1) kirjoitus += event.key
  if (kirjoitus === sana.text) {
    sana.destroy()
  }
  console.log(kirjoitus)
}

Tämä toimii! Sanan saa tuhottua kirjoittamalla heippa.

Helpotetaan hieman

Koodissa on tällaisenaan kuitenkin vielä ongelmia. Teksti pitää kirjoittaa täsmälleen oikein eikä tehtyä kirjoitusvirhettä ole mahdollista korjata. Tähän asiaan on muutamia lähestymistapoja, joista voimme valita. Päätämme, että emme halua antaa pelaajille mahdollisuutta korjata tekstiä, vaan se pitää kirjoittaa oikein. Sen verran voidaan kuitenkin helpottaa, että isoista ja pienistä kirjaimista ei tarvitse välittää.

Sen sijaan, että vertailemme koko kirjoitettua sanaa, vertaillaan vain kirjoitetun sanan loppuosaa. Siihen on Javascriptissä valmis endsWith()-funktio:

if (event.key.length === 1) kirjoitus += event.key.toLowerCase()
if (kirjoitus.endsWith(sana.text)) {
  sana.destroy()
}

Nyt peli toimii kuten pitää: sanan heippa saa tuhottua kun kirjoittaa heippa, vaikka ennen sitä olisi kirjoittanut mitä. Isot ja pienet kirjaimet hoidetaan muuttamalla kaikki syötetyt kirjaimet pieniksi .toLowerCase()-funktiolla.